Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Aktuálne akcie a podujatia
31.05.
2016
Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie faktorov pracovného prostredia, fyzická záťaž a zvyšujúci sa trend chorôb z povolania DNJZ (dlhodobo nadmerné jednostranné zaťaženie)
Kategória: semináre Vydané dňa:02.05.2016 (61x prečítané)
01.06.
2016
Efektívna propagácia firmy v zahraničí
Kategória: semináre Vydané dňa:06.05.2016 (56x prečítané)
16.06.
2016
Úvod do digitálneho marketingu
Kategória: semináre Vydané dňa:11.05.2016 (33x prečítané)
16.06.
2016
Chcete podnikať pod známou značkou? Príďte sa poradiť s predstaviteľmi úspešných firiem.
Kategória: semináre Vydané dňa:17.05.2016 (27x prečítané)
21.06.
2016
AKO PRI PODNIKANÍ ZBYTOČNE NERISKOVAŤ
Kategória: semináre Vydané dňa:09.05.2016 (38x prečítané)
23.06.
2016
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a pracovno právne vzťahy – aktuálne zmeny v predpisoch, prevencia a predchádzanie vzniku pracovným úrazom
Kategória: semináre Vydané dňa:23.05.2016 (23x prečítané)
27.08.
2016
STYL - KABO AUGUST 2016
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:10.05.2016 (37x prečítané)
03.10.
2016
Kooperačné podujatie < Kontakt - Kontrakt > - pri Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne
Kategória: Projekt EEN Vydané dňa:24.02.2016 (149x prečítané)
:: Pripravujeme
 
Žiadajte si:__Vnútrofiremné školenia
Kategória: Aktivity Vydané dňa:20.03.2016 (123x prečítané)
:: Informácie
12.05.
2016
SOPK rokovala o spolupráci trenčianskeho kraja s Iránom
Kategória: Aktivity Vydané dňa:12.05.2016 (34x prečítané)
12.05.
2016
Slovensko - Slovinské obchodné fórum Trenčín
Kategória: Aktivity Vydané dňa:12.05.2016 (31x prečítané)
02.06.
2016
Slovensko rakúska obchodná misia - odklad realizácie
Kategória: misie Vydané dňa:18.04.2016 (62x prečítané)
13.05.
2016
Medzinárodné kontaktné dni - Region Tour Trenčín
Kategória: Aktivity Vydané dňa:08.04.2016 (107x prečítané)
 
Sprievodca MOK Incoterms 2010_ _ _ (nemalo by chývať vo firemnej knižnici)
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:10.02.2016 (212x prečítané)
 
Váš Facebook _ _ _ _ _(iný _pohľad_ na_ aktuálne_ dianie)
Kategória: Informácie Vydané dňa:14.12.2010 (2444x prečítané)
:: Uskutočnené podujatia
26.04.
2016
JOB EXPO 2016 a Mladý tvorca 2016
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:28.04.2016 (65x prečítané)
26.04.
2016
SOŠ sklárska a RONA a.s Lednické Rovné - získali celoštátne ocenenie
Kategória: Aktivity Vydané dňa:29.04.2016 (63x prečítané)
19.04.
2016
MOTOSAM a Jozef Igaz-Tlačivá -Papier získali čestné uznanie SOPK za etiku v podnikaní
Kategória: Ocenenia SOPK Vydané dňa:28.04.2016 (60x prečítané)
19.04.
2016
Gymnázium v Dubnici nad Váhom - víťaz súťaže Junior Achievement
Kategória: Informácie Vydané dňa:28.04.2016 (55x prečítané)
07.03.
2016
Zhromaždenie delegátov Trenčianskej regionálnej komory SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:08.03.2016 (249x prečítané)
07.03.
2016
Spoločnosť HEITEC Slovensko spol. s r.o. si prevzala čestné uznanie SOPK
Kategória: ostatné oznamy Vydané dňa:08.03.2016 (151x prečítané)
01.02.
2016
Skláreň RONA Lednické Rovné - získala ocenenie SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:25.02.2016 (123x prečítané)
:: TRK SOPK Aktuálne
 
Veľtrhy Brno

STYL - KABO

Stavebné veľtrhy BRNO

B2B port8l pre kovopriemysel

 Úrad preimyselného vlastníctva

EXPO CENTER

JHM


YOUTH4REGION


SOLARIS


InNOBorder


EDMOULD
Vzdelávanie v oblasti vstrekovania plastov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora