Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Aktuálne akcie a podujatia
15.01.
2018
URBIS SMART CITY FAIR, VÝRAZNÉ ZĽAVY DO 15.1.2018
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:08.01.2018 (28x prečítané)
15.01.
2018
STAVEBNÉ VEĽTRHY BRNO 2018, VÝRAZNÉ ZĽAVY DO 15.1.2018
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:09.01.2018 (26x prečítané)
15.01.
2018
DREVO A STAVBY BRNO (DSB), VÝRAZNÉ ZĽAVY DO 15.1.2018
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:09.01.2018 (23x prečítané)
26.01.
2018
Colné právo EÚ A SR
Kategória: semináre Vydané dňa:08.01.2018 (31x prečítané)
14.02.
2018
Ako si zabezpečiť dodávateľské a odberateľské riziká
Kategória: semináre Vydané dňa:22.12.2017 (56x prečítané)
17.02.
2018
STYL - KABO FEBRUÁR 2018
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:15.11.2017 (119x prečítané)
20.02.
2018
Bankové záruky – ako ich používať v obchodných vzťahoch
Kategória: semináre Vydané dňa:22.12.2017 (53x prečítané)
21.02.
2018
Novelizácia zákonov v oblasti ochrany zdravia pri práci a ich uplatnenie v praxi
Kategória: semináre Vydané dňa:22.12.2017 (44x prečítané)
22.02.
2018
INTRASTAT - SK
Kategória: semináre Vydané dňa:22.12.2017 (53x prečítané)
28.02.
2018
Colnotarifné zatriedenie
Kategória: Aktivity Vydané dňa:08.01.2018 (19x prečítané)
20.03.
2018
Rokovania na veľtrhu - ESEF Utrecht (Holadnsko)
Kategória: Aktivity Vydané dňa:27.12.2017 (41x prečítané)
21.03.
2018
Preferenčný pôvod tovaru
Kategória: semináre Vydané dňa:08.01.2018 (22x prečítané)
23.04.
2018
Najdite odoberateľov na HANNOVERMESSE 2018
Kategória: Aktivity Vydané dňa:27.12.2017 (41x prečítané)
25.04.
2018
Colný audit, kontrola po prepustení tovaru
Kategória: semináre Vydané dňa:08.01.2018 (21x prečítané)
23.05.
2018
Colná problematika v logistike
Kategória: semináre Vydané dňa:08.01.2018 (22x prečítané)
:: Pripravujeme
26.02.
2018
Sava The Date "Valné Zhromaždenie členov TRK SOPK"
: nové : Kategória: Aktivity Vydané dňa:17.01.2018 (4x prečítané)
:: Informácie
 
Podnikanie v Kazachstane
Kategória: Aktivity Vydané dňa:12.11.2017 (53x prečítané)
 
Rozširujeme služby o vydávanie mandátnych certifikátov
Kategória: Aktivity Vydané dňa:19.06.2017 (304x prečítané)
 
Viď náš Facebook _ _ _ _(iný _pohľad_ na_ aktuálne_ dianie)
Kategória: Informácie Vydané dňa:14.12.2010 (3477x prečítané)
:: TRK SOPK Aktuálne
 
Veľtrhy Brno

STYL - KABO

Stavebné veľtrhy BRNO

B2B port8l pre kovopriemysel

 Úrad preimyselného vlastníctva

EXPO CENTER

JHM


ARTISTIC


YOUTH4REGION


SOLARIS


InNOBorder


EDMOULD
Vzdelávanie v oblasti vstrekovania plastov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora