Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-292|

Využite príležitosť pre zapojenie sa do odborného vzdelávania spojeného s konzultáciami pre Váš podnik za mimoriadne výhodných podminok.

Špecializované vzdelávanie formou „e-learningu“ a „blended learningu“ s využitím viacerých metód (kombinácie) dodávania výučby v oblasti účtovnej evidencie, finančného manažmentu , riadenia podniku vo finančnej oblasti, a účtovným výkazníctvom a oblasti medzinárodných učtovných štandardov (IAS), aby pomáhal malým a stredným podnikom (ďalej len SME) prekonať nedostatky ich spôsobilostí.

Pozvánka na špecializovaný tréning zameraný poradenstvo v oblasti trvalého rozvoja živností a malých podnikov. Tréning vedený zahraničnými lektormi je určený pre poradcov pri podnikaní a trénerov realizovaný v rámci medzinárodného projektu EURO CRAFTS 21.|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-292|

:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora