Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-258|

Seminár pre riadiacich pracovníkov, členov rozhodovacej sféry, zahraničných oddelení, sekretariáty obchodných spoločností, samosprávy, podnikateľov živnostníkov , pre osoby s odlišným kultúrnym, spoločenským, náboženským a etnickým pôvodom, taktiež pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem zdokonaliť sa v oblasti protokolu a spoločenského správania sa .

Predstavenstvo Trenčianskej regionálnej komory Vás pozýva na KLUB TRK SOPK, ktorý sa bude konať dňa 29. októbra 2009 o 15.00 hod. v reprezentačných priestoroch Galérie M. A. Bazovského , Palackého ul. č. 27 v Trenčíne.

Pozývame záujemcov z radov živnostníkov, malých a stredných podnikateľov na úvodný seminár zameraný na zlepšenie podnikateľskej výkonnosti.

Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania organizujú v rámci projektu ENTERPRISE EUROPE NETWORK dňa 13. októbra 2009 o 10.00 hod. seminár pod názvomInovačné aktivity a ich vplyv na výkonnosť firiem.

Seminár sa koná počas 15. ročníka medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELO SYS .

Seminár je určený najmä majiteľom a konateľom firiem, vrcholovému managementu, ktorí rieši otázky ako legálna ochrana pred veriteľmi, zníženie záväzkov voči obchodným veriteľom a voči štátu, reštrukturalizačný posudok, reštrukturalizačný plán, štátna pomoc firmám v ťažkostiach, ochrana know-how firmy či ochrana pracovných miest a tiež pre ostatných záujemcov.

Na seminári vystúpia predstavitelia Ministerstva hospodárstva SR, ÚPSVaR, bánk, finančných a poradenských centier ako aj predstavitelia Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Zameranie prednášok: základná hospodárska charakteristika teritórií, colná a certifikačná agenda, logistika, možnosti a nástrahy podnikania...
Seminár je určený pre výrobcov a exportérov do uvedených krajín, pre firmy začínajúce prenikať na trhy SNS, obchodné firmy, firmy poskytujúce služby.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-258|

:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora