Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
15.10.
2009
Kooperačné podujatie na medzinárodnom veľtrhu ELO SYS 2009
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:17.09.2009 (758x prečítané)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Trenčíne, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v Trnave, Obchodní a hospodářskou komorou v Uherskom Hradišti, Okresní hospodářskou komorou v Hodoníne a partnermi v rámci siete Enterprise Europe Network si Vás dovoľujú pozvať na

Kooperačné podujatie ELO SYS

15. októbra 2009 (štvrtok), výstavný areál EXPO CENTER, a.s. Trenčín, Pavilón č. 3 - Poschodie

Kooperačné podujatie ELO SYS je určené pre organizácie a spoločnosti pôsobiace v oblasti elektrotechniky, elektriky a energetiky a bude prebiehať spolu s medzinárodnými veľtrhom ELO SYS – 15. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky.

Sektorové zameranie podujatia:
Elektroenergetika a silnoprúdová elektrotechnika; Osvetľovacia technika; Elektronika; Spotrebná elektrotechnika a elektronika; Telekomunikačná a rádiokomunikačná technika; Výpočtová technika; Meracia a regulačná technika; Elektrotechnické materiály; Elektroinštalácia; Energetika a vykurovanie; Signalizačná a zabezpečovacia technika; Služby

Program 15. októbra 2009:
12.30 - 13.00 Registrácia, Organizačné pokyny
13.00 - 18.00 Individuálne stretnutia v polhodinových intervaloch
18.00 Ukončenie podujatia

Podmienky účasti na podujatí
Záväzná registrácia priamo na webovej stránke: http://www.enterprise-europe-network.sk/elosys/
Organizátor zabezpečí pre registrovaných účastníkov individuálnych stretnutí voľný vstup na veľtrh počas trvania výstavy, publikovanie stručného profilu s informáciami o účastníkov a občerstvenie počas trvania kooperačného podujatia.

Účasť na podujatí je bezplatná.

Termín registrácie do: 7. októbra 2009
Termín na zaslanie požiadaviek na stretnutia do: 9. októbra 2009

Miesto konania:
EXPO CENTER a.s. Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenčín

Kontakt:
Oľga Némethová
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Oddelenie služieb pre MSP
Miletičova 23; 821 09 Bratislava 2
Tel: +421 2 50244 513, Fax: +421 2 50244 502
e-mail: nemethova@nadsme.sk
http://www.enterprise-europe-network.sk
Zdroj článku: TRK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora