Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
29.09.
2009
Seminár REŠTRUKTURALIZÁCIA - ochrana podniku pred veriteľmi
Kategória: semináre Vydané dňa:21.09.2009 (802x prečítané)
Seminár je určený najmä majiteľom a konateľom firiem, vrcholovému managementu, ktorí rieši otázky ako legálna ochrana pred veriteľmi, zníženie záväzkov voči obchodným veriteľom a voči štátu, reštrukturalizačný posudok, reštrukturalizačný plán, štátna pomoc firmám v ťažkostiach, ochrana know-how firmy či ochrana pracovných miest a tiež pre ostatných záujemcov.

Cieľom seminára je poskytnúť úplné informácie ako využiť reštrukturalizáciu ako nástroj pri ochrane firmy pred dopadmi hospodárskej krízy.

Témy:
1/ Reštrukturalizácia = ochrana pred veriteľmi
2/Právne podmienky na reštrukturalizáciu
3/ Ekonomické a organizačné aspekty reštrukturalizácie
4/ Ako predísť konkurzu
5/ Štátna pomoc

Prihláška

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032/6523834
Fax: 032/6521023
E-mail: piknova@sopk.sk
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora