Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
23.10.
2009
Seminár "Ohodnoťte schopnosť Vášho podniku získať nové zákazky a tak prosperovať" - pre záujemcov z radov živnostníkov a MSP
Kategória: semináre Vydané dňa:14.10.2009 (1114x prečítané)
Pozývame záujemcov z radov živnostníkov, malých a stredných podnikateľov na úvodný seminár zameraný na zlepšenie podnikateľskej výkonnosti. Na stretnutí Vám stručne predstavíme metódy využívané rakúskymi a nemeckými živnostníkmi pre identifikáciu oblastí v ktorých je možné zlepšiť systém riadenia, komunikácie a pracovného výkonu.
Pokiaľ Vás uvedená problematika záujme umožníme Vám uvedené metódy odskúšať v praxi pod dohľadom skúsených expertov v priebehu nasledujúcich mesiacov. Zároveň podporíme Vaše prezentovanie sa okoliu. Z uvedeného dôvodu si môžete doniesť svoje propagačné materiály.

Program:
10.00 h. predstavenie účastníkov
10:15 h. predstavenie ponúkaného projektu
10:30 h. filozofia trvalej udržateľnosti - základné piliere, na ktorých by mala stáť prosperujúca firma
11:15 h. stanovenie prioritných oblastí účastníkmi a termínov
12:00 h. výmena skúseností medzi účastníkmi

Miesto a čas konania:
Hotel pod hradom, Trenčín

23.10. 2009, o 10:00 hod.

Lektori:
Ing. Ján Václav - Trenčianska regionálna komora SOPK
BSBA Ľubica Žovincová - Trenčianska regionálna komora SOPK
Jozef Rapant - konzultant pre manažment a marketing, Life Help s.r.o.

Poplatok: bezplatne

NÁVRATKA
Meno, titul:
Funkcia:
Firma:
Adresa, PSČ:
E-mail:
Tel. / Fax:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bližšie informácie:
Ľubica Žovincová, BSBA
E-mail: zovincova@sopk.sk
Tel.: 032 6525285

Ing.Ján Václav
E-mail: vaclav@sopk.sk
Tel.: 032 6525797

Aktivita je súčasťou transféru znalostí EUROCRAFTS21 financovaného z programu Leonardo da Vinci.
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora