Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
29.10.
2009
KLUB TRK SOPK - AKO ZÍSKAŤ PENIAZE V ČASE KRÍZY
Kategória: semináre Vydané dňa:19.10.2009 (895x prečítané)
Predstavenstvo Trenčianskej regionálnej komory Vás pozýva na KLUB TRK SOPK, ktorý sa bude konať dňa 29. októbra 2009 o 15.00 hod. v reprezentačných priestoroch Galérie M. A. Bazovského , Palackého ul. č. 27 v Trenčíne.

Na klube sa bude hovoriť a diskutovať o podpore exportu z pohľadu MH SR, o štrukturálnych fondoch , podpore exportu poistením a financovaním, poistením vývozcov proti riziku nezaplatenia krátkodobých pohľadávok, možnosťami financovania exportných aktivít slovenských . subjektov atď.

Pozvánka

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032/6523834
Fax: 032/6521023
E-mail: piknova@sopk.sk
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora