Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
13.01.
2010
NOVELA ZÁKONA O DPH ÚČINNÁ OD 1. 1. 2010
Kategória: semináre Vydané dňa:23.12.2009 (3638x prečítané)
Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2010 prináša zmeny, ktoré budú mať výrazný vplyv na platiteľov, ale aj na neplatiteľov DPH.

Okruh tém:
1) Zmeny v určení miesta dodania služby
2)Vykazovanie služieb dodaných do iného členského štátu v súhrnnom výkaze
3)Registrácia pre daň zdaniteľných osôb ( neplatiteľov DPH), ktoré dodávajú služby do iného členského štátu
4)Zmeny v určení dňa vzniku daňovej povinnosti
5) Daňová povinnosť pri službách dodaných na prelome rokov 2009/2010
6)Určenie základu dane pri dodávkach tovaru a služieb pre osoby, ktoré majú k platiteľovi osobitný vzťah
7) Zmeny v spôsobe uplatňovania vrátenia dane z iného čl. štátu
8) Odpočet dane pri nákupe osobného auta
9) Diskusia

Pozvánka

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032/6523834
Fax: 032/6521023
E-mail: piknova@sopk.sk
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora