Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
08.03.
2010
NAKLADANIE S ODPADMI A RECYKLAČNÝ FOND
Kategória: semináre Vydané dňa:24.02.2010 (1068x prečítané)
Snahou environmentálnej politiky EÚ je zabezpečiť, aby producenti odpadov prebrali zodpovednosť za svoje správanie a riadili sa zásadou prevencie a predchádzaniu škodám.

Cieľom seminára je podať základné informácie a praktické odporúčania od odborníkov týkajúce sa legislatívnych a praktických požiadaviek kladených na producentov odpadov.

Novela zákona o odpadoch č. 386/2009 a zákony s tým súvisiace - viď pozvánka . Seminár je BEZPLATNÝ.

Pozvánka

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032/6523834
Fax: 032/6521023
E-mail: piknova@sopk.sk
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora