Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
22.06.
2010
NAKLADANIE S ODPADMI, DRUHY ODPADOV A ICH ĎALŠIE VYUŽÍVANIE
Kategória: semináre Vydané dňa:10.06.2010 (1076x prečítané)
Seminár sa bude týkať legislatívnych a praktických požiadaviek a odporúčaní od odborníkov z oblasti odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia.

Snahou je, aby pôvodcovia znečistenia preberali zodpovednosť za svoje správanie a riadili sa zásadou prevencie a predchádzania škodám.

Pozvánka

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032/6523 834
Fax: 032/6521 023
E-mail:piknova@sopk.sk
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora