Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
02.09.
0200
Pozvánka na veľtrh ekológie EKOBIS, Bosna a Hercegovina
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:12.07.2010 (758x prečítané)
EKOBIS - 8. medzinárodný veľtrh ekológie
Bihač, Bosna a Hercegovina

Trenčianska regionálna komora SOPK sprostredkováva účasť slovenských firiem – vystavovateľov na 8. medzinárodnom veľtrhu ekológie – EKOBIS, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. – 5. septembra 2010 v Bihači (Bosna a Hercegovina).
Cena za 1 m² plochy kompletne zariadeného stánku je 52 EUR. Výstava EKOBIS je samostatná medzinárodná ekologická výstava, ktorá sa koná na ostrove Gradska otoka v centre mesta Bihač na ploche 10.000 m2 . EKOBIS veľtrh má kontraktačný a predajný charakter. Na posledných štyroch ročníkoch vystavovali vystavovatelia z Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Slovinska, Srbska, Čiernej hory, Rakúska, Nemecka, Českej republiky, Slovenska, Talianska a tiež z Turecka, Fínska a Izraela.

EKOBIS poskytuje možnosti nadviazať kontakty s:
• partnermi z BaH a zahraničnými obchodnými partnermi a organizáciami
• producentami z odvetvia poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu a eko-priemyslu
• výrobcami biopotravín
• výrobcami z lesníctva drevárskeho priemyslu
• turistickými spoločnosťami
• výrobcami zariadení pre ochranu životného prostredia
• s priamymi kupujúcimi vašich produktov

Výstavný program:
• výroba potravín a nápojov
• výroba biopotravín
• lesné hospodárstvo, drevársky a papierenský priemysel
• textilný priemysel a textilné výrobky
• koža a koženné výrobky
• eko výrobky pre umývanie a čistenie
• eko-balenia
• stavebníctvo, priemysel stavebných materiálov a elektro materiálov
• ekológia a zavádzanie noriem v oblasti ochrany životného prostredia, vody, vzduchu a pôdy
• prostriedky a systémy na čistenie vody, kanalizácie a iných systémov
• spracovanie a recyklácia odpadu a druhotných surovín • výstava eko-organizácií
• prezentácia turistickej ponuky turistických a cestovných kancelárií
• eko-turistika a vybavenie turisticko-stravovacích zariadení
• športové hry v prírode
• výstava vybavenia na lov a rybolov
• cestovný ruch
• remeselná výroba, suveníry a domáce výrobky
• projekty regionálnej a nadnárodnej spolupráce
• kultúrne a športové akcie
• tradičné akcie atď.

Sprievodným podujatím bude medzinárodná konferencia na tému “Národné parky vo funkcii cestovného ruchu.“
Podrobnejšie informácie o veľtrhu nájdete na internetovej stránke www.pkusk.com.ba

ekobis2010_naborovy_list.doc
Kontakt:

Ľubica Žovincová, BSBA
tel: 032/6525285
e-mail: zovincova@sopk.sk
Zdroj článku: TRK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora