Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
02.11.
2010
MIDEST Paríž 2010
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:04.08.2010 (798x prečítané)
Tento veľtrh bol zaradený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky do plánu oficiálnych účastí na rok 2010, pričom MH SR hradí náklady na prenájom výstavnej plochy a realizáciu spoločnej expozície na krytej výstavnej ploche 50 m². Podrobné informácie o zameraní výstavy nájdete na internetovej stránke www.midest.com.

Podpora MH SR v praxi znamená možnosť účasti na podujatí za mimoriadne výhodných finančných podmienok. Každej zúčastnenej firme bude poskytnutý rokovací priestor v rámci samostatnej kóje, priestor na grafickú prezentáciu, prezentáciu drobných exponátov a prístup do spoločného technického zázemia. Súčasťou ponuky je zverejnenie informácie o ponuke firmy v katalógu slovenských vystavovateľov, ako aj výroba základnej grafiky pre označenie expozície.

Spoločnú slovenskú účasť v národnom stánku na veľtrhu MIDEST 2010 v Paríži pod gesciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky organizuje Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou S.G.S. – EXPO, s.r.o., Bratislava.
Zúčastnené firmy hradia administratívny poplatok vo výške 500 EUR (bez DPH), v rámci ktorého budú poskytnuté všetky služby súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením akcie a odvoz drobných exponátov a prezentačného materiálu do hmotnosti 50 kg. V prípade záujmu sme pripravení poskytnúť aj ďalšie služby, ako ubytovanie a letenky pre účastníkov akcie. Okrem toho účastníci hradia registračný poplatok vo výške 655 EUR (bez DPH), v ktorom je zahrnutý základný zápis do oficiálneho katalógu vystavovateľov vydávaného organizátormi, ako aj zápis do on-line katalógu.

Prikladáme formulár záväznej prihlášky. V prípade potreby akýchkoľvek ďalších informácií sme Vám plne k dispozícii.

V prípade Vášho záujmu o účasť kontaktujte:

Trenčianska regionálna komora SOPK
Ľubica Žovincová
e-mal: zovincova@sopk.sk
tel.: 032 6525285

prihlaska_midest_2010_trk_sopk.doc
Zdroj článku: TRK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora