Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
01.03.
2011
Pozvanie vystavovať do Lipska na 11. Medzinárodný subkontraktačný veľrh "Z 2011 - Die Zuliefermesse"
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:22.10.2010 (841x prečítané)
Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou vystavovať v Lipsku na jednom z najdôležitejších subkontraktačných veľtrhov, veľtrhu Z 2011 - Die Zuliefermesse v termíne 1. - 4. marca 2011.
Tento veľtrh je zameraný predovšetkým na automobilový priemysel a subdodávky do automobilového priemyslu, strojársky priemysel (výroba zariadení a nástrojov), elektroniku, elektrotechniku a priemyselné služby.

Už tradične sa spoločne s veľtrhom Z koná aj veľtrh INTEC – odborný veľtrh nástrojárskych a jednoúčelových strojov. Spojenie veľtrhu Zuliefermesse a INTEC predstavuje unikátnu ponuku v celom Nemecku – prezentáciu kompletného výrobného reťazca od jednotlivých dielov po hotové strojárenské zariadenia.

Na poslednom ročníku sa na celkovej výstavnej ploche 30 000 m2 prezentovalo viac ako 1 320 vystavovateľov z 23 krajín sveta. Výstavy sa zúčastnilo 20 200 návštevníkov, pričom najväčší záujem návštevníkov bol o nástrojárske stroje a spracovanie kovov.

Veľtrh priťahuje pozornosť vývojových pracovníkov, bežných užívateľov, ale aj manažérov z uvedených oblastí priemyslu. Na veľtrhu je možné predstaviť a ponúknuť výrobky, výrobné kapacity, stroje, prístroje a príslušenstvo, zariadenia, služby a know-how vystavovateľom a návštevníkom z celého sveta, najmä z krajín strednej a východnej Európy. Súčasne môže vystavovateľ získať prehľad o nastupujúcich trendoch a inováciách v oblastiach strojov, prístrojov, príslušenstva, technológií, materiálov a služieb v najširších oblastiach priemyslu.

Spoločnú slovenskú účasť na veľtrhu Z 2011 v Lipsku pod gesciou Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky organizuje Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou EXPO CENTER a.s., Trenčín.

Termín uzávierky prihlášok pre účasť v spoločnom stánku je 5. 12. 2010.
Podrobnejšie informácie o veľtrhu nájdete na www.zuliefermesse.de.
Nakoľko rozloha výstavnej plochy v spoločnom stánku je obmedzená, budeme akceptovať prihlášky maximálne od 5 firiem, a to v závislosti od termínu prihlásenia.

Náborový list
Prihláška

Kontakt:
Ľubica Žovincová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Tel.: 032/6525 285
Fax: 032/6521 023
E-mail:zovincova@sopk.sk
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora