Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
29.11.
2010
Informačný seminár Leonardo da Vinci a Grundtvig
Kategória: semináre Vydané dňa:18.11.2010 (997x prečítané)
Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár – podprogram Grundtvig a podprogram Leonardo da Vinci k výzve na podanie prihlášok a projektov na rok 2011.

Miesto: EXPO CENTER a.s., výstavisko v Trenčíne; miestnosť P4-protokol
Dňa: 29. novembra 2010 od 10:00 do 13:00 hod.

Grundtvig a Leonardo da Vinci podporujú vycestovanie (mobility) od iného štátu EÚ s cieľom získať nové pracovné alebo odborné vedomosti a zručnosti. Môže isť pritom o mobilitu študentov, zamestnancov, odborníkov v odbornom vzdelávaní a príprave. Leonardo da Vinci ďalej podporuje prenos inovácií a využitie výsledkov projektov v organizáciách a inštitúciách.

Informácie:
Mária Paveleková
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania
Svoradova 1
811 03 Bratislava
Slovakia
e-mail: maria.pavelekova@saaic.sk
website: www.saaic.sk


Pozvánka na seminár je na webovém stránke: http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_seminare.cfm&sw_prog=4.
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora