Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
13.09.
2011
Zamestnávanie občanov EÚ, cudzincov a vysielanie pracovníkov do zahraničia (EÚ/EHP) v r. 2011
Kategória: semináre Vydané dňa:26.07.2011 (1703x prečítané)
Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s poslednou zákonnou úpravou v problematike zamestnávania občanov EÚ a cudzincov, či vysielania svojich zamestnancov alebo prijímania vyslaných zamestnancov do a zo zahraničia, a to nielen z legislatívneho, ale aj praktického pohľadu.

Dňa 1. 5. 2010 nadobudlo platnosť nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ (ES) č. 883/2004 a vykonávacie nariadenie č. 987/2009. Cieľom nových predpisov je zjednodušenie a vyjasnenie pravidiel v oblasti sociálnych systémov EÚ. Nariadenie zabraňuje situáciám, kedy z dôvodu svojej pracovnej migrácie nie je pracovník pokrytý žiadnym systémom sociálneho a zdravotného poistenia alebo naopak by bol povinný platiť príspevky do systémov viacerých krajín. Nariadenia sú nadradené zákonom jednotlivých krajín.

Seminár je určený pre HR manažérov a špecialistov, personalistov, konateľov, agentúram dočasného zamestnávania a personálnym agentúram, ktoré realizujú výbery zamestnancov za účelom ich vysielania.

POZVÁNKA

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032/6523 834
Fax: 032/6521 023
E-mail:piknova@sopk.sk
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora