Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
01.12.
2011
REACH A VÝROBKY
Kategória: semináre Vydané dňa:08.11.2011 (1012x prečítané)
REACH A VÝROBKY Konzultačno-informačný deň je určený pre malé a stredné podniky ako aj pre širokú verejnosť (potenciálnych podnikateľov) a všetkých, ktorých zaujíma uvedená problematika. Je určený pre výrobné a obchodné spoločnosti, dovozcov a výrobcov, pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj výrobkov - priemyselných, stavebných, strojárskych, potravinárskych, poľnohospodárskych, gumárenských a ďalších - a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinnosti pre oblasť chemickej legislatívy. Uvedená téma je veľmi aktuálna vzhľadom na zákonom predpísané termíny na budúci rok a to sú výrobky a chemické látky v nich obsiahnuté.

POZVÁNKA

Bližšie informácie:
Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, Trenčín
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: Viera Piknová

:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora