Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
04.11.
2015
INCOTERMS 2010 v obchodnej praxi
Kategória: semináre Vydané dňa:16.10.2015 (1544x prečítané)
Analýza práv a povinností predávajúceho a kupujúceho pre 11 obchodných doložiek podľa Pravidiel INCOTERMS® 2010 a metodika správnej praxe na ich správny výber a uplatnenie pri inta- a extra-komunitárnom obchode s tovarom (Definície, interpelácia a vzájomné porovnanie jednotlivých doložiek INCOTERMS® 2010, kritéria pre správnu prax na uplatňovanie týchto doložiek v kúpnych zmluvách v obchode s tovarom).

INCOTERMS® 2010 a ich vplyv na uzatváranie a realizáciu kúpnych zmlúv, ako aj ich vplyv na obchodné náklady, prepravné a zasielateľské služby (realizácia medzinárodných obchodných kontraktov s dodacími doložkami podľa INCOTERMS 2010 , odbytové ceny, náklady prepravy, poistenie - vzájomné súvislosti a manažment rizík) – skúsenosti z praxe.

Seminár je určený pre pracovníkov v zahraničnom obchode, ktorí realizujú komerčné a logistické operácie.

POZVÁNKA

Bližšie informácie:
Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, Trenčín
Ľubica Žovincová
Tel.: 032 6525285
Fax: 032 6521023
E-mail: lubica.zovincova@sopk.sk
Zdroj článku: SOPK
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora