Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
29.02.
2012
Podnikanie v krajinách EÚ a cezhraničné poskytovanie služieb v krajinách EÚ
Kategória: semináre Vydané dňa:14.02.2012 (911x prečítané)
Seminár je určený pre podnikateľov, ktorým seminár objasní cezhraničné poskytovanie služieb, vrátane všeobecného ohlasovania živností, elektronického podania, služby s tým súvisiace atď.

Témy:

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu v spojení so zákonom č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu
 • Cezhraničné (dočasné) poskytovanie služieb
 • Informačný portál jednotlivých kontaktných miest (EUGO)
 • Elektronické jednotné kontaktné miesta
 • Zmeny živnostenského zákona a ich uplatnenie na úseku živnostenského podnikania

  Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Viac informácií na www.een.sk.

  Pozvánka

  Kontakt:
  Viera Piknová
  Tel.: 032 6523834
  Fax: 032 6521023
  E-mail: piknova@sopk.sk
 • Zdroj článku: SOPK
  :: TRK SOPK Aktuálne
  home web dotazník
  Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
  © Slovenská obchodná a priemyselná komora