Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
16.05.
2012
„NÁSTROJE PODPORY EXPORTU v regiónoch SR_2012“
Kategória: semináre Vydané dňa:05.04.2012 (1190x prečítané)
Cieľ je zvýšiť informovanosť a kompetencie slovenských MaSP s pomocou komplexného produktového portfólia EXIMBANKY SR na podporu ich exportu aj do rizikovejších krajín, mimo EÚ.

Seminár je určený podnikovým manažérom pre zahraničný obchod a jeho financovanie, ktorí sa aktívne podieľajú na uzatváraní a realizácií medzinárodných obchodných kontraktov na dodávku tovarov alebo služieb a majú svojej sídlo v danom regióne.

Pozvánka, prihláška

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: piknova@sopk.sk
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora