Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
04.05.
2012
Seminár: Podpora a postup pri príprave žiadosti o grant
Kategória: semináre Vydané dňa:07.04.2012 (791x prečítané)

Pracovný seminár: Podpora a postup pri príprave žiadosti o grant v rámci výzvy "Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách"

Seminár organizuje Trenčianska regionálna komora SOPK a je určený pre malé a stredné podniky (MSP) súkromného sektora, registrované na území SR k 1.1.2010 v kategórii výrobných podnikateľských subjektov, spoločnosti zaoberajúcich sa tvorbou a vývojom softvérových riešení, informačných a internetových technológií, projektovania, dizajnu, biotechnológiami a komunikačnými technológiami, realizátori výstav a misií.

Cieľom je:
- informovať o detailoch výzvy a podmienkach úspešnej žiadosti
- navrhnúť vzájomne previazané aktivity u viacerých žiadateľov rešpektujúc
odvetvové a teritoriálne zameranie
- poskytnutie súčinnosti SOPK pri plánovaní a realizovaní aktivít (výstav, veľtrhov, misií).

Zmena!!!
Miesto konania:
Zasadačka SOPK (7. posch. budova Noma)
Jilemnického 2, Trenčín;

9:00 - 9:30 Registrácia účastníkov
9:30- 10:30 Informácia o výzve
10:30 - 11:00 Informácia o výstavách a misiách
11:00- 12:00 Diskusia a ukončenie

Účastnícky poplatok:
člen SOPK bezplatne
nečlen SOPK 15,- EUR bez DPH


Prihlášky:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: piknova@sopk.sk


Bližšie informácie k výzve o grant relevantnej pre seminár:
http://www.economy.gov.sk/9101-menu/137768s
http://www.siea.sk
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora