Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
28.11.
2012
Zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti slovenského textilného a odevného priemyslu prostredníctvom inovácií a bezpečnosti
Kategória: semináre Vydané dňa:13.11.2012 (792x prečítané)
Trenčianska regionálna komora SOPK - Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu si Vás dovoľuje pozvať na seminár "Zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti slovenského textilného a odevného priemyslu prostredníctvom inovácií a bezpečnosti", ktorý sa uskutoční 28. novembra 2012. Seminár je organizovaný v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network - www.een.sk

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych trendoch v inováciách, bezpečnosti a podmienkach kvality výroby textílií a odevov.

Odborným garantom seminára je VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina.

Seminár je bezplatný. Účasť bude akceptovaná po obdržaní záväznej prihlášky. Uzávierka prihlášok je 22. novembra 2012.

Pozvánka a prihláška

Kontakt - organizačný garant:
Ing. Ľudovít Mičuda
tajomník sekcie
Tel.: 032 6525275
Mob.: 0948 011198
Fax: 032 6521023
E-mail: ludovit.micuda@sopk.sk
Zdroj článku: TRK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora