Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
07.03.
2013
ZAMESTNANIE A VYSIELANIE PRACOVNÍKOV, OBČANOV A CUDZINCOV V RÁMCI/MIMO EÚ
Kategória: semináre Vydané dňa:25.02.2013 (751x prečítané)
Rozširujete svoje podnikateľské aktivity do iných krajín a chcete do nich vyslať svojich zamestnancov? Alebo chcete zamestnávať občanov iných štátov? V obidvoch prípadoch je Vašou povinnosťou splniť celý rad legislatívnych nariadení, ktoré vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti, zákona o pobyte cudzincov, o sociálnom poistení a taktiež z koordinačných nariadení Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Účasť na seminári je bezplatná. Podujatie je určené pre podnikovú klientelu, predovšetkým pre HR manažérov a špecialistov, personalistov a konateľov firiem, ktorí lokálne zamestnávajú občanov EÚ alebo vysielajú svojich zamestnancov do zahraničia, prípadne ich tam lokálne zamestnávajú ich materské alebo sesterské spoločnosti, tiež agentúram dočasného zamestnávania a personálnym agentúram, ktoré realizujú výbery zamestnancov za účelom ich vysielania.

Pozvánka

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: piknova@sopk.sk
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora