Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
14.03.
2013
Stretnutie stredných odborných škôl a firiem, III. ročník
Kategória: Aktivity Vydané dňa:28.02.2013 (841x prečítané)
Trenčianska regionálna komora SOPK
a Trenčiansky samosprávny kraj
Vás pozývajú na

Stretnutie stredných odborných škôl a firiem
III. ročník


ktoré sa bude konať 14. marca 2013, o 10.00 hod.

Cieľom stretnutia je priblížiť potreby podnikateľského prostredia Trenčianskeho kraja strednému odbornému školstvu a prehĺbiť vzájomnú spoluprácu stredných odborných škôl s firmami.

Miesto konania:
Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín

Čas konania:
14. marec 2013, od 09.45 do 13.00 hod.

Program:
 • 09.45 – 10.00 Registrácia účastníkov
 • I.časť
  - Závery z okrúhleho stola, Trenčianska regionálna komora SOPK
  - Pokyny pre SOŠ k záverečným skúškam
  - Príklad úspešnej spolupráce SOŠ a firmy PSL, a.s., Stredná odborná škola Považská Bystrica
  - Vízia a stratégia rozvoja stredného odborného školstva na Slovensku, Ministerstvo školstva SR
  - Informácia o stave SOŠ v Trenčianskom samosprávnom kraji, Trenčiansky samosprávny kraj
 • II.časť
  - Občerstvenie
  - Neformálne rozhovory stredných odborných škôl a firiem
  - Módna prehliadka - Ukážka z tvorby SOŠ podnikania, Trenčín


Organizačný garant:
Ing. Jaroslav Šmíd, PhD.,
Trenčianska regionálna komora SOPK
Tel.: 032 6529418
Fax: 032 6521023
E-mail: Jaroslav Šmíd

 

Návratka
Stretnutie stredných odborných škôl a firiem


Firma / Škola:
Adresa:
IČO:
Kontaktná osoba:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Predmet podnikania / Učebné a študijné odbory:

Zdroj článku: SOPK
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora