Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
19.06.
2013
Schválený hospodársky subjekt
Kategória: semináre Vydané dňa:16.04.2013 (868x prečítané)
Cieľ seminára:
Poskytnúť informácie z procesu certifikácie, uplatňovania colných predpisov v rámci schvaľovacieho procesu a v rámci následného monitoringu. Počnúc zostavením žiadosti, príloh, hodnotiaceho dotazníka, končiac následným monitoringom. Prispeje k nastaveniu a zdokonaleniu Vášho systému, kvalite procesov, spoľahlivosti a bezpečnosti v rámci Vašej role a Vašej účasti v logistickom reťazci. Podporí zvýšenie konkurencie schopnosti Vašej spoločnosti. Dozviete sa o podmienkach a plnení kritérií, možnostiach komerčného využitia, prínosoch a výhodách pre držiteľov a spôsobe ich využívania. Pomôže Vám zvládnuť certifikačný proces a získať osvedčenie príslušného typu.

Pozvánka

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: piknova@sopk.sk
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora