Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
20.06.
2013
SPOTREBITEĽSKÉ BALENIE LIEHU ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA – DRŽITEĽ POVOLENIA NA PREDAJ, DRŽITEĽ OPRÁVNENIA NA DISTRIBÚCIU
Kategória: semináre Vydané dňa:29.05.2013 (929x prečítané)
Cieľ seminára: Poskytnúť účastníkom ucelené informácie o právnom rámci § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Naučiť ako vykonávať elektronické vedenie evidencií, elektronické podávanie hlásení , aké prípadné sankcie hrozia za nevedenie evidencií.

Cieľová skupina: Najmä veľkosklady, oprávnení príjemcovia, dovozcovia spotrebiteľského balenia liehu, predajcovia spotrebiteľského balenia liehu ( maloobchod, hotely, penzióny, reštaurácie, kaviarne, pohostinstvá a pod. ).

Pozvánka

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: piknova@sopk.sk
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora