Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
05.09.
2013
ZMENY COLNÉHO ZÁKONA
Kategória: semináre Vydané dňa:22.07.2013 (937x prečítané)
Cieľ seminára: Oboznámenie sa s aktuálnymi zmenami colného zákona platnými od 1.7.2013, ktoré sa dotýkajú najmä výkonu následnej kontroly vykonávanej Finančnou správou SR, záruk na zabezpečenie colného dlhu – Vyhláška MF SR č. 419/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zmeny sa premietli do viacerých zákonov. Tieto zmeny majú dosah na finančnú kontrolu, zdaňovanie príjmov, lotériu pokladničných dokladov, či správu majetku štátu.

Cieľová skupina: Všetky obchodné subjekty, podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colný deklaranti, obchodníci, manažéri, advokáti a zástupcovia v colnom konaní.

Pozvánka

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: piknova@sopk.sk
Zdroj článku: SOPK
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora