Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
26.11.
2013
KURZ COLNÉHO DEKLARANTA
Kategória: semináre Vydané dňa:22.10.2013 (986x prečítané)
Účastníci kurzu „Colný deklarant“ získajú:
 • poznatky a zručnosti potrebné pre výkon tejto funkcie,
 • orientáciu v colných predpisoch a colnej problematike,
 • prax vo vykonávaní úkonov a formalít pri výkone funkcie colného deklaranta.
  Kurz prebieha 3 dni; spolu 18 hodín; denne 6 vyučovacích hodín

  Cieľ kurzu:
  Vysvetliť fungovanie colnej únie v EÚ, význam a dôležitosť komunitárnej a národnej legislatívy v colnej oblasti a jej správnej aplikácie v praxi. Poukázať na priebeh colného konania a zvýrazniť relevantné formality pri dovoze, vývoze a tranzite, vysvetliť povinnosti deklaranta a rozdiely medzi štandardným colným konaním a zjednodušenými postupmi, význam colných režimov v praxi. Naučiť účastníkov, ako správne vyplniť a kedy podať colné vyhlásenie, naučiť ich zručnostiam pre prácu so spoločným colným sadzobníkom a základné využitie databázy TARIC. Vysvetliť situáciu pri dočasnom uskladnení, kedy vzniká povinnosť podať predbežné colné vyhlásenie, aké doklady vystaviť k tovaru, pôvod tovaru, zatrieďovanie tovarov a veľa iných informácií.

  Pozvánka

  Kontakt:
  Viera Piknová
  Tel.: 032 6523834
  Fax: 032 6521023
  E-mail: piknova@sopk.sk
 • Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
  :: TRK SOPK Aktuálne
  home web dotazník
  Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
  © Slovenská obchodná a priemyselná komora