Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
20.05.
2014
Odborná príprava pre manipuláciu s dezinfekčnými prípravkami
Kategória: semináre Vydané dňa:27.03.2014 (673x prečítané)
Cieľ kurzu: Poskytnúť všetky potrebné informácie formou akreditovaného kurzu MŠ SR pre zamestnancov pre manipuláciu s dezinfekčnými prípravkami a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie so získaním osvedčenia o odbornej príprave (podklad pre skúšku na RÚVZ) .

Cieľová skupina: Osoby, ktoré majú záujem získať odbornú spôsobilosť potrebnú pre prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne používanie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie – SZČO a zamestnanci organizácii vykonávajúci dezinfekciu a deratizáciu v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z.

POZVÁNKA

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: piknova@sopk.sk
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora