Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
27.03.
2015
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT PRE NEZISKOVÝ SEKTOR
Kategória: semináre Vydané dňa:02.03.2015 (648x prečítané)
Cieľ tréningu oboznámiť účastníkov tréningu o princípoch riadenia projektov. Naučiť sa ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu využívaním viacerých metód projektového manažmentu. Cieľom tréningu je aj oboznámiť účastníkov o fundraisingu a crowdfundingu a ich význame pre neziskový sektor ako aj tipmi ako robiť fundraising v praxi. V neposlednom rade si účastníci tréningu môžu vymeniť praktické skúsenosti s prípravou a riadením projektov. Účastníci sa zároveň formou tímovej práce naučia pripraviť modelový (vzorový) projekt pomocou prípadovej štúdie orientovanej do oblasti ich záujmu.

Cieľová skupina:
Tréning je určený predovšetkým pre manažérov a koordinátorov organizácií z neziskovej sféry, pre ktorých sú projekty súčasťou ich každodennej práce a nevyhnutnou súčasťou je i fundraising pre neziskovú organizáciu. Otvorené tréningy sa otvárajú podľa záujmu účastníkov. Ich výhodou je možnosť výmeny skúseností medzi jednotlivými účastníkmi. Tréning je určený tiež pre:
 • pracovníkov štátnej a verejnej správy,
 • kohokoľvek, koho zaujíma riadenie projektov a fundraising

  POZVÁNKA

  Kontakt:
  Viera Piknová
  Tel.: 032 6523834
  Fax: 032 6521023
  E-mail: viera.piknova@sopk.sk
 • Zdroj článku: Trenčianska RK SOPK
  :: TRK SOPK Aktuálne
  home web dotazník
  Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
  © Slovenská obchodná a priemyselná komora