Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
05.05.
2015
Inovačný región - možnosti financovania inovácií
Kategória: Aktivity Vydané dňa:19.04.2015 (1130x prečítané)
Konferencia poskytne praktické informácie o možnostiach financovania firiem v oblasti výskumu, vedy a inovácií z najväčšieho európskeho programu na podporu výskumu a inovácií – Horizont 2020 a z operačného programu Výskum a inovácie ako i informácie k novele zákona o dani z príjmov, ktorá umožňuje dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj. Po ukončení konferencie budú mať účastníci možnosť rozprávať sa s prednášajúcimi na individuálnych konzultáciách.

Miesto: Kongresová sála, Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja
Dátum: 5.5.2015.PROGRAM
09:00 – 09:10 Otvorenie konferencie
09:10 – 09:20 Služby SOPK; Ján Václav, riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory SOPK 09:20 – 09:30 Služby SARIO, podpora výskumu a vývoja - daňové zvýhodnenie; Juraj Mihál, projektový manažér, SARIO
09:30 – 09:40 Informačné centrum Europe Direct Trenčín; Radka Halušicová, Odbor regionálneho rozvoja
09:40 – 10:10 Horizont 2020; Ivan Filus, BIC Bratislava
10:10 – 10:45 Enterprise Europe Network; Ivan Filus, BIC Bratislava
10:45 – 11:00 Prestávka
11:00 – 11:20 Projekt FunGLASS;Prof. Ing. Dušan Galusek, PhD., Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
11:20 – 11:40 Operačný program Výskum a inovácie; PhDr. Boris Huslica, generálny riaditeľ Sekcie podporných programov, MH SR
11:40 - Diskusia a individuálne konzultácie

Partnermi stretnutia sú Slovenská obchodná a priemyselná komora – Trenčianska regionálna komora SOPK a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu.

Odborní garanti: Enterprise Europe Network, BIC Bratislava, Ministerstvo hospodárstva SR

Bližšie informácie a prihlášky: sopkrktn@sopk.sk, tel:032-6523834
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPK
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora