Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
26.08.
2015
Colné formality v dovoze a vývoze
Kategória: semináre Vydané dňa:25.06.2015 (607x prečítané)
Seminár poskytne účastníkom nielen cenné teoretické informácie o colných a daňových predpisoch pri obchodovaní s krajinami mimo Európskej únie ale aj potrebné a praktické skúsenosti pri vypĺňaní a pri opravách colných vyhlásení, upozorní na najčastejšie chyby a nedostatky deklarantov a zástupcov v colnom konaní, ktorých výsledkom môže byť porušenie colných predpisov a poukáže na ich legislatívne riešenie.

Pozvánka

Kontakt:
Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPK
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora