Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
10.09.
2015
Zosúlaďovanie rodinného a pracovného života
Kategória: semináre Vydané dňa:14.08.2015 (901x prečítané)
CIEĽ A CHARAKTERISTIKA ŠKOLENIA
Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s metodikou na zavedenie teleworkingu (možnosť pracovať z domova pri využití PC, modemu a internetu) ako inovatívnu formu organizácie práce a návykov ohľaduplných pre rodinu a zamestnávateľa.

CIEĽOVÁ SKUPINA
Personalisti, vedúci oddelení, projektoví manažéri, projektanti, majitelia firiem...

Podujatie sa realizuje v rámci schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

POZVÁNKA

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/ 65 257 97
Fax: 032/ 65 210 23
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora