Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
09.06.
2016
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT
Kategória: semináre Vydané dňa:30.05.2016 (868x prečítané)
CIEĽ A CHARAKTERISTIKA TRÉNINGU
Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov s princípmi plánovania a riadenia projektov. Naučiť ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu, využívaním moderných metód projektového manažmentu. Účastníci sa zároveň formou tímovej práce naučia pripraviť modelový (vzorový) projekt pomocou prípadovej štúdie orientovanej do oblasti ich záujmu.

CIEĽOVÁ SKUPINA
Vedúci oddelení bez praktických a teoretických skúseností z projektového riadenia, projektoví manažéri vo výrobe, majstri (lídri), majitelia firiem.

FORMA A METÓDY PRÁCE
Tréning je vedený formou klasického školenia (lektor v interakcii s poslucháčmi), na ktoré nadväzuje riešenie prípadovej štúdie (spracovanie návrhu konkrétneho projektu). Teoretická časť prebieha súbežne s praktickou, ktorá kladie dôraz na tímovú prácu. Po absolvovaní kurzu získajú účastníci poznatky z teórie a metodológie projektového manažmentu a budú schopní samostatne pripraviť, realizovať a hodnotiť jednoduchší projekt. Vzhľadom na svoju pôvodnú profesiu, budú schopní zastávať niektorú z odborných funkcií v projektovom tíme prípadne funkciu vedúceho projektu.

POZVÁNKA

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/ 65 257 97
Fax: 032/ 65 210 23
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora