Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
07.10.
2015
KOUČOVACIE ZRUČNOSTI MANAŽÉRA
Kategória: semináre Vydané dňa:17.08.2015 (561x prečítané)
CIEĽ A CHARAKTERISTIKA TRÉNINGU
Tréning je nadstavbovým vzdelávaním pre absolventov tréningu Leadership. Cieľom je oboznámenie s technikami, metodikou a zásadami neinštruktívneho spôsobu vedenia ľudí, ktoré môžu manažéri využiť v roli „manažéra-kouča“. Zároveň je určený manažérom rôznych úrovní riadenia, ktorých cieľom je osobnostný rozvoj, ako aj zvyšovanie výkonnosti a rozvoja zamestnancov. Viera vo vlastný osobný potenciál, ako aj potenciál svojich kolegov a jeho rozvíjanie.

CIEĽOVÁ SKUPINA
Vedúci oddelení, projektoví manažéri, majstri (lídri), majitelia firiem, ktorí absolvovali vzdelávanie v oblasti leadershipu.

PROFIL ABSOLVENTA
Výstupom vzdelávania v oblasti koučingu je lepšie pochopenie spolupracovníkov. Absolventi budú vedieť využitím techník koučingu lepšie komunikovať s pracovníkmi, lepšie ich motivovať. Naučia sa, ako využiť koučing v ich riadiacej praxi, pre dosiahnutie lepších výsledkov.

Podujatie sa realizuje v rámci schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

POZVÁNKA

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/ 65 257 97
Fax: 032/ 65 210 23
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPK
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora