Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
11.11.
2015
Pracovná zdravotná služba
Kategória: semináre Vydané dňa:21.10.2015 (611x prečítané)
Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, poverení zamestnanci v starostlivosti o BOZP, manažér OHS, verejný zdravotník, lekári, zamestnávatelia a pod..

Program:
 • Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci
 • Pracovná zdravotná služba a výkon zdravotného dohľadu – možnosti zabezpečenia výkonu
 • Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby
 • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a lekársky posudok
 • Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác

  POZVÁNKA

  Organizačný garant:
  Viera Piknová
  Trenčianska regionálna komora SOPK
  Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
  Tel.: 032/ 65 257 97
  Fax: 032/ 65 210 23
  E-mail: viera.piknova@sopk.sk
 • Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
  :: TRK SOPK Aktuálne
  home web dotazník
  Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
  © Slovenská obchodná a priemyselná komora