Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
10.12.
2015
Colný kódex Únie a zmeny colných predpisov od 1. 5. 2016 (nové colné predpisy EÚ / SK) – 1. časť
Kategória: semináre Vydané dňa:18.11.2015 (630x prečítané)
Pre ucelené a správne informácie odporúčame absolvovať obe časti pripravovanej série celoslovenských odborných seminárov s renomovanými odborníkmi z aplikačnej praxe, kde táto je prvou a na ňu bude nadväzovať od januára 2016 séria odborných seminárov ako druhá časť s vyšším levelom. Z dôvodu obmedzenej kapacity prioritne uprednostníme subjekty, ktoré sa zúčastnili prvej časti.

Cieľová skupina: pracovníci logistiky, zasielatelia, prepravcovia, koordinátori, dispečeri, disponenti, produktoví manažéri, obchodníci, nákupcovia, predajcovia. Vhodný pre pracovníkov, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať s vlastnými zákazníkmi pri poskytovaní služieb a vybavovaní zásielok.

Pozvánka

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/ 65 257 97
Fax: 032/ 65 210 23
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora