Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
18.02.
2016
INTRASTAT – SK
Kategória: semináre Vydané dňa:14.01.2016 (643x prečítané)
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatné zmeny. Seminár je určený všetkým subjektom, ktoré vystavujú štatistické hlásenia v rámci intrakomunitárneho obchodu s členskými krajinami EÚ a tiež pre všetkých ostatných záujemcov.

Program:
- Legislatíva, základné pojmy používané v systéme INTRASTAT-SK
- Aktuálne zmeny k 1. 1. 2016
- Perspektívy systému INTRASTAT-SK
- Spravodajská povinnosť : Vznik a zánik spravodajskej povinnosti a spôsob určovania spravodajskej povinnosti, štatistické prahy, sledované obdobie
- Vzťah DPH a INTRASTAT hlásenia ( + chyby v praxi )
- Obsah jednotlivých odsekov INTRASTAT-SK hlásenia, typy formulárov, spôsob ich vyplňovaní
- Opravy vykazovaných údajov (opravné hlásenia, nulové hlásenia, rušenie hlásenia, rušenie položky)
- Špecifické tovary a transakcie (spracovanie, opravy, dobropisy, leasing, software, reklamácie, nepriamy dovoz a vývoz)
- Elektronické predkladanie hlásenia INTRASTAT-SK prostredníctvom off-line aplikácie alebo webovej aplikácie cez Internet
- Diskusia

POZVÁNKA

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/ 65 257 97
Fax: 032/ 65 210 23
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora