Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
19.02.
2016
Projektový manažment pre neziskovky
Kategória: Aktivity Vydané dňa:05.02.2016 (233x prečítané)
Cieľ a charakteristika tréningu:
Oboznámiť účastníkov tréningu o princípoch riadenia projektov. Naučiť sa ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu využívaním viacerých metód projektového manažmentu. Venovať sa budeme aj fundraisingu a jeho význame pre neziskový sektor ako aj tipmi, ako robiť fundraising v praxi. Účastníci tréningu si môžu vzájomne vymeniť praktické skúsenosti s prípravou a riadením projektov.

Náplň tréningu:
Tréning je vedený formou vzájomnej interakcie lektora s poslucháčmi a účastníkmi tréningu navzájom, na ktoré nadväzuje riešenie prípadovej štúdie (spracovanie návrhu konkrétneho projektu). Teoretická časť prebieha súbežne s praktickou, pričom dôraz je kladený na tímovú prácu.

POZVÁNKA

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/ 65 257 97
Fax: 032/ 65 210 23
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPK
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora