Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Sprievodca MOK Incoterms 2010_ _ _ (nemalo by chývať vo firemnej knižnici)
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:10.02.2016 (1900x prečítané)
logo

Od 11. januára 2016 je slovenskej podnikateľskej verejnosti k dispozícii nová elektronická publikácia „Sprievodca MOK Incoterms® 2010“ , slovenský preklad „ICC Guide to Incoterms® 2010“ , Prof. Jan Ramberg (ICC Publication No. 720E).

Sprievodca MOK Incoterms® 2010 pomôže slovenským dovozcom a vývozcom vyhnúť sa nákladným nedorozumeniam tým, že jasne definuje zodpovednosť predávajúceho a kupujúceho pri dodávke tovaru v tuzemskom i medzinárodnom obchode. Pravidlá Incoterms® sú pravidelne začleňované do kúpnych zmlúv na celom svete už od r. 1936. Súčasná verzia Pravidiel Incoterms 2010® je v platnosti od 1. 1. 2011 a slovenskej podnikateľskej verejnosti je bilingválne znenie tejto verzie pravidiel dostupné v publikácii „Pravidlá Incoterms® 2010“ od r. 2011.

Teraz prichádza nové slovenské vydanie Sprievodcu Incoterms® 2010, ktoré podrobne analyzuje každú z 11 dodacích doložiek pravidiel Incoterms® 2010, a predstavuje tak oficiálnu príručku na interpretáciu s komentárom týchto 11 globálnych obchodných štandardov. Diagramy a ilustrácie uvedené v publikácii uľahčia ich pochopenie a zároveň vysvetľujú históriu týchto prelomových medzinárodných obchodných podmienok.

Táto príručka je neoceniteľným spoločníkom pre všetky zúčastnené strany pri cezhraničných obchodných transakciách s tovarom. Vysvetľuje, ako Pravidlá Incoterms® 2010 pracujú v spojení s ostatnými zmluvami, ako je kúpna zmluva, zmluva o preprave tovaru, poistení, dokumentárne formy úhrady, atď.), a tiež odpovedá na otázky ako napríklad:

  • Aké sú platné pravidlá Incoterms® a čo môžu urobiť pre mňa?
  • Ako môžem odkazovať na pravidlá Incoterms® 2010 v zmluve o kúpe tovaru, o poistení alebo platbe?
  • Aké sú hlavné rozdiely medzi pravidlami Incoterms® 2000 a Incoterms® 2010?
  • Aký je najúčinnejšie pravidlo (dodacia doložka) pre zvolený druh dopravy?


Táto elektronická publikácia je nevyhnutným nástrojom pre každého, kto sa podieľa na medzinárodnom obchode – obchodníci, zasielatelia, dopravcovia, ale aj učitelia a študenti. Jej výhodou pre začínajúcich i dlhoročných praktikov je slovenské znenie komentárov, obsahovo a ilustračne bohatá a prehľadná forma spracovania (súbor PDF).Dávame taktiež do pozornosti tlačenú publikáciu "Pravidlá MOK-INCOTERMS 2010" v slovensko-anglickej mutácii. Z uvedenj publkácie vychádza nová elektronická publikácia „Sprievodca MOK Incoterms® 2010“ .
  • Základná cena e-publikácie „Sprievodca MOK Incoterms® 2010“ : 42,49€ s DPH (20%)
  • Zvýhodnená cena pre členov SOPK: 25,50€ s DPH (20%)

  • Základná cena tlačená publikácie "Pravidlá MOK-INCOTERMS 2010": 43,89 € s DPH (10%)
  • Zvýhodnená cena pre členov SOPK: 26,29 € s DPH (10%)

    Objednať ich ju môžete u: Katarína Martišková, Tel.: 032/6523 834, Fax: 032/6521 023, E-mail:martiskova@sopk.sk
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora