Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
31.05.
2016
Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie faktorov pracovného prostredia, fyzická záťaž a zvyšujúci sa trend chorôb z povolania DNJZ (dlhodobo nadmerné jednostranné zaťaženie)
Kategória: semináre Vydané dňa:02.05.2016 (470x prečítané)
Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, personálny manager, poverení zamestnanci v starostlivosti o BOZP, manager OHS, zástupca zamestnávateľa, zástupca zamestnancov a pod..

Program:
1. Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci
2. Pracovná zdravotná služba a výkon zdravotného dohľadu – možnosti zabezpečenia výkonu
3. Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác
4. Fyzická, psychická a senzorická záťaž
5. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a lekársky posudok
6. Choroby z povolania

Pozvánka

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/ 65 257 97
Fax: 032/ 65 210 23
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora