Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
29.09.
2016
Odborná a zdravotná spôsobilosť pri výkone niektorých činností a obsluhe zariadení
Kategória: semináre Vydané dňa:09.09.2016 (552x prečítané)
Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, personálny manažér, poverení zamestnanci v starostlivosti o BOZP, manažér OHS, zástupca zamestnávateľa, zástupca zamestnancov a pod.

POZVÁNKA

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/ 65 257 97
Fax: 032/ 65 210 23
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora