Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
23.06.
2017
Nakladanie s verejnými prostriedkami
Kategória: semináre Vydané dňa:09.05.2017 (405x prečítané)
Cieľom seminára je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe v nadväznosti na nový zákon o finančnej kontrole od roku 2016 zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou seminára je objasnenie povinností zo strany prijímateľa (žiadateľa) o verejné prostriedky formou grantu, dotácie alebo transferu.

POZVÁNKA

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/ 65 257 97
Fax: 032/ 65 210 23
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora