Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Rozširujeme služby o vydávanie mandátnych certifikátov
Kategória: Aktivity Vydané dňa:19.06.2017 (1414x prečítané)
Trenčianska regionálna komora od 16.6.2017 rozširuje svoje služby v oblasti elektronických certifikátov o nový typ kvalifikovaného elektronického podpisu - Mandátny certifikát, ktorý je určený na podpisovanie úradných rozhodnutí. Vydáva sa fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene, alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu, alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu (§ 8 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách).

Päť krokov k mandátnemu certifikátu

Viac informácií: Martin Plško
Tel.: 032 / 652 00 35
E-mail: martin.plsko@sopk.sk
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora