Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
15.02.
2018
V Trenčianskom kraji sa bude aktívne diskutovať o zachovaní a propagácii kultúrneho dedičstva
Kategória: Aktivity Vydané dňa:14.02.2018 (221x prečítané)
Rok 2018 je vyhlásený za rok Európskeho kultúrneho dedičstva. V rámci programu Interreg – Stredná Európa, ktorého národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, sa aj na Slovensku realizujú projekty, ktorých cieľom je zachovanie aj zhodnotenie nášho kultúrneho dedičstva.

Do projektu ARTISTIC – Zhodnotenie nehmotného kultúrneho dedičstva pre miestny udržateľný rozvoj v regiónoch Strednej Európy je zapojená ako partner aj Trenčianska regionálna komora SOPK, ktorá už zajtra, vo štvrtok 15.februára 2018 o 10:00 hodine v Kaviarni Štefánik, Hviezdoslavova 16, Trenčín, organizuje neformálne stretnutie zástupcov inštitúcií, ktoré aktívne pôsobia v oblasti zachovania propagácie kultúrneho dedičstva v Trenčianskom kraji a okolí. Pozvanie prijali Žaneta Matúšová, riaditeľka Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne, Eva Frývaldská, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčin region, Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea, Peter Pastier, riaditeľ Hradu Beckov a ďalší. Na stretnutí si formou diskusie budú môcť zúčastnení vymieňať skúsenosti a informácie, ktoré by mohli napomôcť k rozšíreniu vzájomnej budúcej, a najmä efektívnej spolupráce.

Cieľom projektu, do ktorého je zapojených 12 partnerov v celkovo 8 krajinách: Slovensko, Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Poľsko, Maďarsko a Česká republika, je podporovať všetkých aktérov rozvoja kultúry a starostlivosti o nehmotné kultúrne dedičstvo, valorizovať nehmotné kultúrne dedičstvo a hľadať riešenia, ako udržať miestne projekty. Tie navyše bojujú s nedostatočným verejným financovaním. Okrem toho chýbajú systematické prístupy k uznávaniu, riadeniu a hodnoteniu nových skúseností v tejto oblasti. Cieľom projektu ARTISTIC je zlepšiť spoluprácu medzi kultúrnymi subjektmi, občanmi a finančnými operátormi. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť ARTISTIC vytvorí stratégiu s nástrojmi a službami. Projekt vytvorí synergie z hľadiska obsahu a finančného hľadiska, pričom sa zameria najmä na možnosti znižovania objemu investícií. V rámci projektu sa doposiaľ podarilo identifikovať miestnych kultúrnych operátorov, ktorí boli oslovení formou rozhovorov a dotazníkových prieskumov, čo sa stalo východiskom pre definovanie stratégie k zhodnoteniu a udržateľnosti nehmotných kultúrnych zdrojov.

Zdroj:
Tlačová správa Úradu vlády SR

Pozvánka_15.2.2018

Viac informácií:
Ľubica Žovincová; sopkrktn@sopk.sk
Facebook


Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora