Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
26.02.
2018
Valné zhromaždenie Trenčianskej regionálnej komory SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:02.03.2018 (847x prečítané)
Valné zhromaždenie Trenčianskej regionálnej komory SOPK (TRK SOPK) zasadalo dňa 26. 2. 2018 v konferenčnej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Valné zhromaždenie 2018

Valné zhromaždenie 2018

Valné zhromaždenie 2018

Členovia Trenčianskej regionálnej komory SOPK v rámci pracovnej časti schválili činnosť Trenčianskej regionálnej komory za predchádzajúci rok a plán činnosti na rok 2018. Prítomní diskutovali o činnosti komory a potvrdili správnosť smerovania komory na oblasti SMART spoločnosti, podpory obchodnej spolupráce a angažovanosti pre zlepšenie podnikateľského prostredia. Súčasťou programu bola kooptácia pána Ladislava Tarabíka, konateľa HF NaJUS, a.s. Dubnica nad Váhom do Predstavenstva TRK SOPK a odovzdanie Čestného uznania SOPK, ktoré si prevzala z rúk predsedu SOPK p. Petra Mihóka – spoločnosť Ekosystémy s.r.o. Prievidza zastúpená p. Pavlom Klopanom a spoločnosť Majomax s.r.o. Považská Bystrica zastúpená p. Jozefom Tabačekom.

Valné zhromaždenie 2018

Valné zhromaždenie 2018

Valné zhromaždenie 2018

Valné zhromaždenie 2018

Valné zhromaždenie 2018

V rámci príhovoru vystúpili p. Peter Mihók, predseda SOPK, ako aj ďalší hostia p. Ján Gramata, riaditeľ Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, p. Zdenka Tvrdá, riaditeľka Sociálnej poisťovne pobočka Trenčín, p. Ján Havier, regionálny koordinátor Národného podnikateľského centra a p. Jozef Gašparík, primátor Dubnice nad Váhom.

Podujatie bolo podporené mediálne účasťou TASR a TV Pohoda.Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora