Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
26.04.
2018
Zhromaždenie delegátov SOPK 26. apríla 2018 v Bratislave
Kategória: Volené orgány a voľby Vydané dňa:27.04.2018 (2336x prečítané)

Delegáti výročného Zhromaždenia delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktoré sa uskutočnilo 26. apríla 2018 v Bratislave, schválili dôležité dokumenty – Výročnú správu SOPK za rok 2017, Plnenie rozpočtu SOPK za rok 2017 a Správu Dozornej rady SOPK k hospodáreniu za rok 2017, Plán aktivít SOPK na rok 2018, Rozpočet SOPK na rok 2018, Uznesenia zo zasadania Zhromaždenia delegátov SOPK a Komuniké zo zasadania.

V rámci slávnostnej časti zhromaždenia delegátov boli udelené ocenenia firmám a jednotlivcom – Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní a Čestné uznania za splnenie podmienok súťaže – za uplatňovanie etických princípov v podnikaní a najvyššie komorové ocenenie Zlatá medaila SOPK za zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania. Na slávnostnej časti zasadania Zhromaždenia delegátov SOPK sa zúčastnil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš, štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Lukáš Parízek, zástupcovia podnikateľskej sféry, podnikateľských inštitúcií, predstavitelia diplomatického zboru a mnohí ďalší hostia.
Pred začiatkom rokovania. Sprava generálny tajomník SOPK Martin Hrivík a člen Ekonomického výboru SOPK Peter Magvaši.


Pred začiatkom rokovania. Sprava predseda SOPK Peter Mihók a predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imrich Béreš.


Pred začiatkom rokovania. Zľava podpredseda SOPK Július Kostolný a predseda Dozornej rady SOPK Jozef Tkáč.


Pred začiatkom rokovania. Zľava predseda Predstavenstva Žilinskej regionálnej komory SOPK Milan Vašanič, predseda SOPK Peter Mihók a generálny tajomník SOPK Martin Hrivík.


Pracovná časť rokovania. Zľava generálny tajomník SOPK Martin Hrivík, predseda Dozornej rady SOPK Jozef Tkáč, predseda SOPK Peter Mihók a podpredsedovia SOPK Vladimír Slezák, Miloslav Karaffa a Július Kostolný.


Pracovná časť rokovania. Pohľad na časť pléna.


Pracovná časť rokovania. Hlasovanie o komorových dokumentoch.


Pracovná časť rokovania. Hlasovanie o komorových dokumentoch.


Pracovná časť rokovania. Thomas Jan Hejcman, generálny riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s., Košice – delegáti ho zvolili za člena Predstavenstva SOPK.


Pracovná časť rokovania. Diskusia.


Pracovná časť rokovania. Diskusia.


Pracovná časť rokovania. Diskusia.


Pracovná časť rokovania. Diskusia.


Pracovná časť rokovania. Diskusia.


Slávnostná časť rokovania. Zľava generálny tajomník SOPK Martin Hrivík, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskycz záležitostí Lukáš Parízek, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši, predseda SOPK Peter Mihók,, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš a štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec.


Slávnostná časť rokovania. Pohľad do pléna, ktoré sa zväčšilo príchodom ďalších hostí – predstaviteľov partnerských podnikateľských inštitúcií, diplomatického zboru, samosprávy, viacerých ďalších inštitúcií, atď.


Slávnostná časť rokovania. Tradične ju moderoval generálny tajomník SOPK Martin Hrivík.


Slávnostná časť rokovania. Najskôr vystúpil s príhovorom predseda SOPK Peter Mihók. Svoje vystúpenie nazval „Slovensko v 25. roku svojej samostatnosti“.


Slávnostná časť rokovania. Nasledovalo vystúpenie vicepremiéra Richarda Rašiho. Informoval o čerpaní eurofondov v programovom období 2014 – 2020.


Slávnostná časť rokovania. Štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš vyzdvihol klesajúcu mieru nezamestnanosti, pripustil problémy s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a ubezpečil, že jeho ministerstvo si názor podnikateľov váži a ich hlas bude vždy počúvať.


Slávnostná časť rokovania. Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec sumarizoval opatrenia, ktoré jeho rezort v prospech podnikateľov pripravil.


Slávnostná časť rokovania. A napokon štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Lukáš Parízek. Informoval o začatí aktivity „Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta“, ktorá dáva podnikateľom príležitosť oboznámiť sa s možnosťami, ktoré im ponúkajú štátne programy na podporu exportných aktivít.


Slávnostná časť rokovania. Veľkú cenu SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2017 získali spoločnosti Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo a STABILITA d.d.s., a.s., Košice. Ceny si prevzali: Odin Goedhart, generálny riaditeľ Heineken Slovensko (druhý sprava) a  Marián Melichárek, podpredsedu predstavenstva spoločnosti STABILITA, d.d.s. (tretí sprava). Ceny odovzdal predseda SOPK Peter Mihók (prvý sprava) spolu s predsedom Dozornej rady SOPK Jozefom Tkáčom a štátnymi tajomníkmi Rastislavom Chovancom (prvý zľava) a Branislavom Ondrušom (druhý sľava).


Slávnostná časť rokovania. Zástupcovia niektorých firiem, ktoré získali Čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.


Slávnostná časť rokovania. Najvyššie komorové ocenenie Zlatú medailu SOPK za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania Jánovi Telenskému odovzdal predseda SOPK Peter Mihók a vicepremiér Richard Raši.


Slávnostná časť rokovania. Ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie dostala JA Firma Ekoverde zo Strednej odbornej školy v Partizánskom pod vedením učiteľky aplikovanej ekonómie Ingrid Rigáňovej. Na snímke zľava generálna riaditeľka neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko Eva Vargová, členovia študentskej firmy Ekoverde a ich produkt – jednorazový, kompletne kompostovateľný, ekologický ,,coffee to go“ kelímok.
Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora