Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
13.04.
2018
Slovensko – srbské obchodné alternatívy
Kategória: semináre Vydané dňa:04.05.2018 (421x prečítané)
Trenčianska regionálna komora SOPK pripravila v spolupráci so Slovensko – srbskou obchodnou komorou, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny SR, Inšpektorátom práce Trenčín , oddelením Cudzineckej polície Policajného zboru SR v Trenčíne a Enterprise Europe Network odborný seminár na tému Slovensko – srbských obchodných alternatív.Hlavnými témami stretnutia bolo prezentovanie možností a obmedzení súvisiacich so zamestnávaním cudzincov zo Srbska, vrátane vysielania zamestnancov a rozširovanie podnikateľskej činnosti do Srbska ( a naopak) a s tým súvisiaca obchodno právna, pracovno právna a daňová politika. Účastníci seminára mali možnosť vypočuť si prednášky zástupcov štátnej správy s praktickým výkladom aplikovania zákonných procedúr v praxi. Druhá časť bola venovaná výhodám a možnostiam investovania a zakladania podnikov v Srbsku. Záver bol doplnený o informácie, služby a aktivity Enterprise Europe Network.Seminár bol určený hlavne pre podnikateľské subjekty, ktoré mali záujem o informácie a chcú optimalizovať svoje náklady spojené s investovaním v Srbsku a využiť tamojšie benefity poskytované zahraničným investorom. Na podujatí 13. 4. 2018 sa zúčastnilo viac ako 30 účastníkov z výrobných podnikov, personálnych agentúr a firiem z oblasti daňového a účtovného poradenstva.

Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora