Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
13.09.
2018
Výstava EKOBIS s B2B rokovaniami v Bihači (Bosna a Hercegovina)
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:20.06.2018 (317x prečítané)
Trenčianska regionálna komora SOPK pozýva k účasti na 16. medzinárodnú výstavu ekológie – EKOBIS, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. – 15. septembra 2018 v Bihači (Bosna a Hercegovina).
Záujemcom o expozíciu ponúkame priestor v stánku Trenčianskej regionálnej komory SOPK.

Druhý deň výstavy-14.9.2018 organizujeme B2B rokovania.

Výstava EKOBIS sa koná v centre mesta Bihač, má kontraktačný a predajný charakter.

EKOBIS poskytuje možnosti nadviazať kontakty s:
• najmä s partnermi z BaH, Chorvátska, Srbska, ale i ďalšími zahraničnými obchodnými partnermi a organizáciami
• producentami z odvetvia poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu a eko-priemyslu
• výrobcami biopotravín
• výrobcami z lesníctva drevárskeho priemyslu
• turistickými spoločnosťami
• výrobcami zariadení pre ochranu životného prostredia
• s priamymi kupujúcimi vašich produktov

Výstavná momenklatúra:
• výroba potravín a nápojov
• výroba biopotravín
• lesné hospodárstvo, drevársky a papierenský priemysel
• textilný priemysel a textilné výrobky
• koža a koženné výrobky
• eko výrobky pre umývanie a čistenie
• eko-balenia
• stavebníctvo, priemysel stavebných materiálov a elektro materiálov
• ekológia a zavádzanie noriem v oblasti ochrany životného prostredia, vody, vzduchu a pôdy
• prostriedky a systémy na čistenie vody, kanalizácie a iných systémov
• spracovanie a recyklácia odpadu a druhotných surovín
• výstava eko-organizácií
• prezentácia turistickej ponuky turistických a cestovných kancelárií
• eko-turistika a vybavenie turisticko-stravovacích zariadení
• výstava vybavenia na lov a rybolov
• cestovný ruch
• remeselná výroba, suveníry a domáce výrobky
• projekty regionálnej a nadnárodnej spolupráce

Veľtrh EKOBIS je venovaný určitej ekologickej téme, ktorá tohto roku bude „Poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel“.

Podrobnejšie informácie o veľtrhu nájdete na internetovej stránke http://ekobis.info/

V prípade, že máte záujem vystavovať na uvedenom veľtrhu prosím kontaktujte:
Ján Václav
tel: 032/6523834
e-mail: sopkrktn@sopk.sk
Zdroj článku: TRK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora