Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
25.01.
2021
Seminár BREXIT a Colná problematika po 1.1.2021
Kategória: semináre Vydané dňa:04.01.2021 (483x prečítané)
Trenčianska regionálna komora SOPK Vás pozýva na webinár "Brexit a colná problematika po 1.1.2021".

Cieľ seminára: Špecifiká colných postupov podľa Dohody o obchode a spolupráci z 24.12.2020 a jej predbežnej účinnosti od 1.1.2021. UK už je "treťou krajinou" od 1.1.2021. Prevedieme Vás špecifikami Dohody, oboznámime plnením formalít, spôsobu ich vykonávania. Tí, čo mali povinnosť vykazovať Intrastat hlásenia, budú musieť podávať colné vyhlásenia a obchodovanie sa skomplikuje, náklady sa zvýšia, čas prepravy a dodania sa predĺži, procesy budú zložitejšie a obchodovanie náročnejšie. Oboznámime Vás s tými najpodstatnejšími prvkami a tým, čo z Dohody medzi EU a UK vyplýva.

Lektor: Mgr. Jozef Vaško, em.h.c.i. - colný špecialista CaD Services, s.r.o.
Dátum konania: 25. január 2021

Celodenný webinár sa bude konať od 9:00 – cca 15:00 hod. s prestávkami prostredníctvom platformy zoom.
Prihlasovanie do: 22.1.2021
Elektronická prihláška

Program:
1. Dohoda o obchode a spolupráci medzi U a UK - predbežná platnosť, rozsah a vykonávanie od 1.1.2021
2. Sloboda tranzitu a spoločný tranzitný režim s UK
3. Hraničný režim v EÚ a UK pri prestupe hranice, predbežné vyhlásenie, dočasné uskladnenie, colný status
4. Obmedzenia pri dovoze a vývoze – monopoly, dovozné a vývozné licencie
5. Colné preferencie a colné kvóty WTO
6. Pravidlá pôvodu– spracovanie, kumulácia, tolerancie, príslušenstvo, ND a súpravy
7. Postupy pri pôvode tovaru – vyhlásenie o pôvode, nezrovnalosti, záznamy, overenie
8. Sanitárne a fytosanitárne opatrenia
9. Technické prekážky obchodu - označovanie tovaru, plnenie noriem kvality, balenia a uvádzania na trh
10. Opatrenia na uľahčenie obchodu, zákaz dovozných ciel, vývozné clá, dane a iné poplatky
11. Plnenie colných formalít a povinnosti pri dovoze a vývoze:
* podľa smeru a druhu obchodnej transakcie a spôsobu jej realizácie (dovoz, vývoz, tranzit)
* podľa postavenia a úlohy v medzinárodnom dodávateľskom reťazci (výr., IM/EX, dist., prepr., dopr., zasiel. a pod.)
* podľa použitého colného režimu (vývoz, osobitné režimy, voľný obeh)
* podľa druhu dopravy akým sa tovar prepravuje (road, rail, air, sea, combi, post)
12. Vyhotovovanie colných vyhlásení a colné zastúpenie:
* môžete podávať CV sami – ako colný deklarant, čo musím splniť
* môžete využiť služby colného zástupcu – priame / nepriame zastúpenie iným subjektom, čo musím splniť
13. Platnosť rozhodnutí a povolení colných orgánov v EÚ a v UK (ZIN, AEO, EORI)
Záverečná diskusia, otázky a odpovede


Účastnícky poplatok: člen SOPK: 35 EUR + DPH = 42 EUR, nečlen: 50 EUR + DPH = 60 EUR

Organizačný garant:
Katarína Martišková
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
E-mail: katarina.martiskova@sopk.sk
Tel.: 032/ 65 23 834
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora