Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
25.09.
2018
8. seminár z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle
Kategória: Aktivity Vydané dňa:06.09.2018 (112x prečítané)
Pozývame spoločnosti využívajúce strojárske a plastikárske technológie na odborné podujatie:

8. seminár z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle

Dátum: 25.-26. september 2018

Miesto: Demänová, okres Liptovský Mikuláš, hotel VIA Jasná, https://www.viajasna.eu

Seminár bude zameraný na inovácie priemysle, a to ako technologické aj materiálové. Druhý deň bude pod názvom „INOVAČNÝ DEŇ“ zameraný na spropagovanie predovšetkým slovenských firiem a ich výrobkových alebo technologických inovácií. Tiež bude zameraný na posilnenie spolupráce medzi výskumom a praxou, medzi vysokými školami a firmami. V rámci inovačného dňa má záujem SPK podporiť nadviazanie spolupráce medzi slovenskými VaV firmami a zahraničnými inštitúciami, predovšetkým charakteru ako sú asociácie, komory a klastre.


Pozvánka (odborný program a prihláška)

Podmienky účasti:
- záväzná registrácia pred 21.9.2017 (počet prihlásených je obmedzený na 50 účastníkov)
- úhrada účastníckeho poplatku v zmysle pokynov v Pozvánke;
- pre členov SPK a členov Trenčianskej regionálnej komory SOPK a jej sekcií sú podmienky zhodné.

Bližšie informácie:
k podujatiu, k SOPK, k ( bezplatnému) členstvu v Sekcii dodávateľov investičných celkov , alebo k Sekcii výrobcov strojov a náradia
Ján Václav; 0326523834; sopkrktn@sopk.sk
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora